Betalingen

Betalen en Infomedics
Bij Glimlach! Tandzorg besteden wij onze tijd het liefst aan uw gebit. Daarom dragen wij het sturen en het innen van de nota’s over aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en dierenartsen.

 

Wat betekent dit voor u?
De nota van onze behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics. In de meeste gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Is er niets vergoed, maar denkt u dat u wel recht heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar? Of heeft u vragen over de hoogte van uw vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Op tijd betalen
Vergeet niet om op tijd uw nota te betalen. Dit scheelt u geld en veel ergernis. Infomedics hanteert standaard een betalingstermijn van 30 dagen na notadatum. Lukt het u onverhoopt niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Infomedics.

 

Nota niet nagekomen afspraak
Indien u een nota van ons heeft ontvangen voor het niet nakomen van de afspraak, code C90,  wordt deze niet via Infomedics verstuurt. U kunt deze nota overmaken naar NL87 ABNA 0248 2628 31 t.n.v. Glimlach Tandzorg B.V. Het is tevens mogelijk om de rekening bij ons aan de receptie, per pin, te voldoen. Hou er rekening mee dat uw lopende afspraken pas weer ingepland kunnen worden nadat u betaald heeft.

 

Contactgegevens Infomedics

Infomedics.nl/contact

Telefoon algemene vragen: 036-20 31 900