Parodontitis

Wat is parodontitis?

 

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees, waarbij ook het steunweefsel (kaakbot, tandvlies en wortelcement) rondom de tanden en kiezen is aangetast. De beginfase kenmerkt zich vaak door afwezigheid van klachten en de ziekte kan dus vaak ongemerkt ontstaan en verergeren. De tandarts controleert daarom bij elke periodieke controle op tekenen van parodontitis. Als parodontitis onbehandeld blijft, zal het steunweefsel verder afbreken, met het gevolg dat tanden en kiezen los gaan staan en uiteindelijk zelfs verloren gaan. Ook kan deze ontsteking bijdragen aan een slechte adem, ook wel halitose genoemd. Een slechte adem en het verlies van tanden en kiezen hebben een groot effect op de functionaliteit en esthetiek van de mond, en daarmee op het welbevinden van de patiënt.

 

Verstoring van de balans tussen de afweer en de aanwezigheid van bacteriën is de reden dat mensen parodontitis krijgen. Deze verstoring kan verschillende oorzaken hebben. Zo wordt parodontitis binnen sommige families vaker gezien en gaat men er vanuit dat erfelijkheid een rol speelt in de gevoeligheid voor het ontwikkelen van parodontitis. Daarnaast zijn ‘lifestyle’ factoren, zoals onvoldoende mondhygiëne, roken, stress, ongezonde voeding en overgewicht belangrijke oorzaken. Ook de aanwezigheid van bepaalde type bacteriën en tandsteen kunnen de ontsteking uitlokken en verergeren. Als laatste blijkt ook steeds meer dat andere ziekten (bijv. suikerziekte, reuma, etc.) de weerstand negatief beïnvloeden en ook de gevoeligheid voor parodontitis verhogen. Bij veel mensen met parodontitis wordt vaak een combinatie van bovenstaande factoren aangetroffen.

 

 

VERHUIZING GLIMLACH! PARO

Glimlach! Tandzorg en Glimlach! Paro zijn verhuisd. Vanaf heden ontvangen wij u graag op Zuidpool 5 in Gouda. U komt vanaf de verkeerslichten vanuit de Nieuwe Gouwe O.Z. op de Meridiaan. Hier gaat u direct rechts de Zuidpool op. U rijdt door de slagbomen en kunt direct aan de linkerkant parkeren. Vanuit de hoofdingang vindt u ons op de 1ste etage.

Hoe herken je Parodontitis?

 

Wilt u een idee krijgen of u mogelijk een verhoogd risico heeft op parodontitis? 

 

 

*Het onderzoek waarop deze test is gebaseerd is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie Parodontologie ACTA. A rapid, non-invasive tool for periodontitis screening in a medical care setting (2019) – Martijn Verhulst, Wijnand J. Teeuw, Sergio Bizzarro, Joris Muris, Naichuan Su, Elena A. Nicu, Kamran Nazmi, Floris J. Bikker & Bruno G. Loos

Behandelingen

 

De parodontale behandeling verloopt in stappen.

Eerste consult

Door uw tandarts is er bij de laatste periodieke controle parodontitis (een ernstige vorm van tandvleesontsteking) geconstateerd. Op advies van uw tandarts bent u daarom doorverwezen naar de tandarts-parodontoloog. Tijdens deze eerste afspraak zal de conditie van uw tandvlees uitgebreid worden bepaald met behulp van een zogenaamde pocketmeting. Indien nodig zullen er ook röntgenfoto’s gemaakt worden om daarmee de situatie goed in beeld te brengen. Daarnaast zal een inschatting gemaakt worden van de mogelijke risicofactoren (algemene gezondheid, erfelijkheid, ‘lifestyle’, etc.) die ervoor gezorgd hebben dat u parodontitis ontwikkeld heeft. Na dit uitgebreide onderzoek zal in overleg met u een passend zorgplan worden opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen. Het doel hiervan is om de tandvleesontsteking te verhelpen en daarmee uw mondgezondheid weer te optimaliseren.

Initiële (niet-chirurgische) fase

Vaak start de parodontale behandeling met een initiële (niet-chirurgische) fase. Deze behandeling wordt bijna altijd door de mondhygiënist uitgevoerd. Het doel van deze behandeling is om zoveel mogelijk oorzaken van parodontitis positief te beïnvloeden. Waarbij voornamelijk aandacht besteed wordt aan het optimaliseren van de mondhygiëne en indien nodig stoppen met roken en het verbeteren van het voedingspatroon.

 

Een groot deel van de behandeling zal de mondhygiënist gebruiken om uw gebit optimaal te reinigen. Vaak zijn meerdere behandelingen nodig. Elke reiniging zal gepaard gaan met een uitgebreide evaluatie van de mondhygiëne en indien nodig ontvangt u een persoonlijke instructie. Een optimale mondhygiëne draagt in belangrijke mate bij aan het succes van de behandeling.

Herbeoordeling

Tijdens de herbeoordeling wordt met behulp van een zogeheten pocketmeting het resultaat van de initiële behandeling geëvalueerd. In de regel gebeurd dit 3 maanden na de laatste initiële behandeling. Aan de hand van deze evaluatie wordt beoordeeld of het tandvlees weer gezond is. Soms blijkt dat er nog restontsteking aanwezig is. In overleg met u wordt gekeken wat daar de mogelijke oorzaken van kunnen zijn. Factoren als de algemene gezondheid en ‘lifestyle’ (o.a. mondhygiëne en roken) zullen opnieuw worden besproken en indien nodig geoptimaliseerd. Op basis van deze herbeoordeling wordt met u een vervolgtraject besproken om het behaalde resultaat te behouden en/of te verbeteren.

Flap-operatie (chirurgische fase)

Bij ernstige parodontitis is de initiële behandeling vaak niet voldoende om alle problematiek op te lossen en is een operatieve tandvleescorrectie geïndiceerd. Veelal zijn dit tanden en kiezen die tijdens de voorgaande behandelingen onvoldoende bereikbaar zijn voor u en de behandelaar. Door middel van chirurgie, een zogeheten flapoperatie, wordt de resterende ontsteking weggenomen en de tand of kies optimaal gereinigd. Ook is het mogelijk om de onregelmatige vorm van het aangetast kaakbot te corrigeren. Na de ingreep wordt het tandvlees gehecht. De hechtingen worden na 1 à 2 weken verwijderd. Gedurende deze weken wordt de mondhygiëne ondersteund met een spoelmiddel. Meestal is het tandvlees al na 1 week genezen. Na 3 maanden wordt de conditie van het tandvlees opnieuw geëvalueerd.

Nazorg

Het doel van de nazorg is om de behaalde gezondheid van uw tandvlees te behouden. Om dit te bereiken is een regelmatig bezoek bij de mondhygiënist nodig. De tandarts-parodontoloog adviseert u na aanleiding van de evaluatie wat de wenselijke frequentie is. Tijdens de nazorg wordt het gebit professioneel gereinigd. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de algemene gezondheid en ‘lifestyle’ factoren. Een goede mondhygiëne is niet alleen noodzakelijk tijdens de behandeling maar is ook essentieel voor de toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat dit alleen goed lukt als de tandarts of mondhygiënist u regelmatig controleert en begeleidt. De gezondheid van het tandvlees wordt daarom ook periodiek door de tandarts-parodontoloog geëvalueerd om de stabiliteit te waarborgen. Bij Glimlach! Paro is er een nauwe samenwerking tussen de mondhygiënist en tandarts-parodontoloog. Mocht er tijdens een nazorg behandeling aan de stabiliteit van de mondgezondheid getwijfeld worden dan zal de tandarts-parodontoloog eerder geconsulteerd worden dan de voorgestelde periodieke evaluatie.

Over Glimlach! Paro

Bij Glimlach! Paro werken tandheelkundige professionals die kwaliteit en een goede service combineren met een glimlach. Maak kennis met het zorgteam!

_94A6895

Tandarts Parodontoloog Implantoloog
BIG- nummer: 49066465002

Dr. Wijnand J. Teeuw
_94A6888

Praktijkmanager

Marlène Geukes
Kimberley

Mondhygiënist

Kimberley Postema
Louise

Mondhygiënist

Louise van der Loo- Spruijt
Rik nieuwe

Tandarts
BIG- nummer: 89066509202

Drs. D.R. (Rik) van Vulpen
Quirien

Assistent

Quirien
Winnie

Assistent

Winnie
Petra

Assistent

Petra

Dr. Wijnand J. Teeuw

 

Dr. Wijnand Teeuw, parodontoloog NVvP, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen (FBMW). In 2006 studeerde hij als tandarts af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Van 2009 t/m 2012 volgde hij aldaar de MSc-opleiding tot parodontoloog, welke hij cum laude heeft afgerond. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Van 2015 tot 2018 was hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie ACTA, en was hij tevens één van de opleiders binnen de MSc-opleiding tot parodontoloog. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter de verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie Glimlach! Paro te Gouda. Daarnaast adviseert hij tandartsen en mondhygiënisten in het implementeren van parodontale zorg binnen de algemene tandartsenpraktijk.

Glimlach! Paro is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen voor tandartsen, mondhygiënisten, parodontologen en implantologen

Verwijsformulier

Download formulier

 

Een schrijfbaar bestand van het verwijsformulier kun je hier downloaden en uploaden.

 

Docx | PDF

 

Gebruik de knop hieronder om direct je verwijsformulier te versturen naar onze zorgmail (glimlachtandzorg@zorgmail.nl). Let op naar dit e-mail adres kunt u alleen mailen vanuit uw zorgmail account. Indien u geen zorgmail account heeft kunt u de verwijsbrief per post naar ons toesturen.

 

Zodra wij de verwijzing binnen hebben zullen wij contact met de patiënt opnemen voor het inplannen van een afspraak.

 

Dr. Wijnand J. Teeuw

 

Dr. Wijnand Teeuw behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen (FBMW). In 2006 studeerde hij als tandarts af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Van 2009 t/m 2012 volgde hij aldaar de MSc-opleiding tot parodontoloog, welke hij cum laude heeft afgerond. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Van 2015 tot 2018 was hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie ACTA en was hij een van de opleiders binnen de MSc-opleiding tot parodontoloog. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter de verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie Glimlach! Paro te Gouda. Daarnaast adviseert hij tandartsen en mondhygiënisten in het implementeren van parodontale zorg binnen de algemene tandartsenpraktijk.

Patiëntgegevens

Download formulier

 

Een schrijfbaar bestand van het verwijsformulier kun je hier downloaden en uploaden.

 

Docx | PDF

 

Zo kun je het document gemakkelijk aanpassen en weer naar ons toe terug sturen door het formulier hieronder te gebruiken.

  Gegevens verwijzer
  (.doc / .pdf) max. 2mb

  Kennis delen

  Kennis delen doen we graag. Daar wordt niet alleen jij slimmer van maar ook wij leren hierdoor steeds weer iets nieuws. 

  Publicaties

  ‘Waarom is goede mondzorg zo belangrijk bij diabetes?
  (2018) Interview by I. Seignette. Diactueel, nummer 3; 12-13.

   

  ‘Parodontitis kan duiden op diabetes’
  (2017) Interview by W. van Hengel. Reformatorisch Dagblad, May 1.

   

  ‘Dentists Note Severe Periodontitis ‘May Point to Early Diabetes’
  (2017) Interview by L. Davenport. Medscape, March 2.

   

  ‘Dentists at the Front Line in Diabetes Epidemic’
  (2017) Interview by S. Gordon. HealthDay News, February 23.

   

  ‘Diabetes Testing at the Dentist’s Office’
  (2017) Interview by R.C. Rabin. NY Times, February 23.

   

  ‘Ernstige parodontitis zou kunnen wijzen op diabetes’
  (2017)

   

  ‘Ernstige parodontitis moet je interdisciplinair behandelen’
  (2016) Nederlands Tandartsenblad 71 (18); 8

   

  ‘Mondzorg en diabetes mellitus’
  (2016) Information brochure Dutch Society of Diabetes.

   

  ‘Mondgezondheid bij diabetes’
  (2015) Interview by W. Hazelhoff Roelfzema. UA Magazine 5 (6); 10-12

  ‘Advies in het kort: Parodontitis’.
  (2014) Interview by E. Rensman. Diabc 4 (May); 33

   

  ‘Bij diabetes niet alleen kans op parodontitis’.
  (2012) Interview by A. Doeleman. Nederlands Tandartsenblad 17 (October); 32-33.

   

  ‘Hou de mond gezond’.
  (2011) Interview by E. Rensman. Diabc 1. (January).

   

  ‘De kip en het ei’
  (2010) Column, Suiker in perspectief (april).

   

  ‘Gezonde mond, ook voor diabetes’.
  (2010) Interview by M. van Niekerk. De Gezondheidkrant van Nederland, 1 (april); 10

   

  ‘Is parodontitis de volgende diabetes complicatie’
  (2009) Interview by I. Seignette. Bloedsuiker, 2; 10-12.

   

  ‘Een hypo bij de tandarts’.
  (2008) Interview by C. Vondermans. Diabetes & Leven, 7 (november); 12-13.

   

  ‘Bom in je mond? Ernstig onderschat: gebit en gezondheid’.
  (2008) Reportage by L. van der Meer. Esta, 19 (september); 28-32.

   

  ‘Flossen tegen een infarct’.
  (2008) Interview by L. Neef. Standby, 4 (august); 12-13.

  Kosho, M.X.F., Verhelst, A.R.E., Teeuw, W.J., Gerdes, V.E.A. & Loos, B.G. (2021) Cardiovasular risk assesment in periodontitis patients using SCORE. A pilot study (submitted)

   

  Su, N., Teeuw, W.J., Loos, B.G., Kosho, M.X.F. & van der Heijden, J.M.G. (2020) Development and validation of a screening model for diabetes mellitus in patients with periodontitis in dental settings. Clin. Oral. Investig. 24: 4089-4100

   

  Verhulst, M., Teeuw, W.J., Gerdes, V.E.A. & Loos, B.G. (2020) Implementation of an oral care protocol in primary diabetes care: a pilot cluster randomized controlled trial. Ann. Fam. Medicine (accepted)

   

  Verhulst, M., Teeuw, W.J., Gerdes V.E.A. & Loos B.G. (2019) Self-reported oral health and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus in primary care: a multi-center cross-sectional study. Diabetes Metab. Syndr. Obes. 12: 883-899

   

  Verhulst, M., Teeuw, W.J., Bizzarro S., Muris J., Su, N., Nicu, E.A., Nazmi, K., Bikker, F.J. & Loos, B.G. (2019) A rapid, non-invasive tool for periodontitis screening in a medical care setting. BMC Oral Health 19:87

   

  Verhulst, M., Loos, B.G., Gerdes V.E.A. & Teeuw, W.J. (2019) Evalueting all potential oral complications of diabetes mellitus. Front. Endocrinol. 10:56

   

  Verhulst, M., Teeuw, W.J., Bizzarro, S., Muris, J., Su, N., Nicu,E.A., Nazmi, K., Bikker, F.J. & Loos, B.G. (2019) A rapid, non-invasive tool for periodontitis screening in a medical care setting (submitted)

   

  Verhulst, M., Loos B.G., Gerdes V.E.A. & Teeuw, W.J. (2019) Evaluating all potential oral complications of diabetes mellitus. Frontiers in Endocrinology, section Diabetes (in press)

   

  Bizzarro, S., Van der Velden, U., Teeuw, W.J., Gerdes, V.E.A. & Loos, B.G. (2017) Effect of periodontal therapy with systemic antimicrobials on parameters of metabolic syndrome. J. Clin. Periodontol. 44(8):833-41.

   

  Teeuw, W.J., Kosho, M.X.F., Poland, D., Gerdes, V.E.A. & Loos, B.G (2017) Periodontitis as a possible early sign of diabetes mellitus. BMJ Open Diabetes Research and Care, 5:e000326

   

  Houcken, W., Teeuw, W.J., Bizzarro, S., Alvarez Rodriques, E., Mulders, T.A., Van den Born, B.J. & Loos, B.G. (2016) Arterial stiffness is associated with periodontitis. J. Hum. Hypertens, 30(1):24-9

   

  Thomas, R.Z., Loos, B.G., Teeuw, W.J., Kunnen, A., van Winkelhoff, A.J. & Abbas, F. (2015) Periodontitis and systemic diseases: from science to clinical practice. Ned. Tijdschr. Tandheelkd, 122(10):542-8

   

  Teeuw, W.J., Laine, M.L., Bizzarro & Loos, B.G. (2015) A Lead ANRIL Polymorphism Is Associated with Elevated CRP Levels in Periodontitis: A Pilot Case-Control Study. Plos One, 10(9):e0137335

   

  Adhi, M., Teeuw, W.J., Meeuwissen, J., Hoekstra, J.B.L., Loos, B.G., Gerdes, V.E.A. & Meesters, E.W. (2015) Oral health information from the dentist to the diabetologist. Eur. J. Intern. Med, 26(7):498-503

   

  Loos, B.G., Teeuw, W.J., Gerdes, V. & Abbas, F.(2014) Treatment of periodontitis in cases of diabetes mellitus is always worthwhile! Ned. Tijdschr. Tandheelkd, 121(9):428-9.

  Teeuw, W.J., Slot, D.E., Susanto, H., Gerdes, V.E.A., Abbas, F., D’Aiuto, F., Kastelein, J.J.P., & Loos, B.G. (2014) Treatment of periodontitis improves the atherosclerotic profile. A systematic review and meta-analyses. J. Clin. Periodol, 41(1):70-79

   

  Kuzmanova, D., Jansen, I.D.C., Schoenmaker, A.M., Nazmi, K., Teeuw, W.J., Bizzarro, S., Loos, B.G. & Van der Velden, U. (2012) Vitamin C in plasma and leukocytes in relation to periodontitis. J. Clin. Periodontol, 39 (10): 905-912

   

  Teeuw, W.J. (2011) Periodontopathogens cause elevated p-selectin plasma levels. In: Residents’ Journal Watch. J. Periodontology, 82 (4): 518-519.

   

  Teeuw, W.J., Abhilakh Missier, A.V., Hartman, M., Ton, M., Verrips, E. & Loos, B.G. (2011) Parodontitis en mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 4: 199-201

   

  Teeuw, W.J., Gerdes, V.E.A. & Loos, B.G. (2010) Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: response to Friedlander. Diabetes Care, 33:e102

   

  Teeuw, W.J., Gerdes, V.E.A. & Loos, B.G. (2010) Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care, 33; 421-427.

   

  Teeuw, W.J., Coelho, L., Silva, A., Van der Palen, C.J.N.M., Lessmann, F.G.J.M., Van der Velden, U. & Loos, B.G. (2008) Validation of a Digital Image Analyzer (DIA) tool to measure alveolar bone loss in periodontitis patients. J. Periodontal Res., 44; 94-102.

   

  Teeuw, W.J, Bosch, J.A., Veerman, E.C.I. & Van Nieuw Amerongen, A. (2004) Neuroendocrine regulation of salivary IgA synthesis and secretion: implications for oral health. Biol. Chem., 385; 1137-1146.

  Cursussen

   

  Benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van cursussen of mocht je Dr. Wijnand J. Teeuw willen uitnodigen als gastspreker? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

  Contact

   Velden met een ( * ) zijn verplicht.

   Adres:
   Zuidpool 5
   2801 RW Gouda

    

   Contact:
   E: info@glimlachparo.nl
   T: 0182 55 55 50

    

   Telefonisch bereikbaar:

   Maandag tot en met vrijdag
   08:00 – 17:00 uur

   Behandeltijden:
   Maandag t/m vrijdag:
   08.00 – 12.00 en
   12.45 – 16.45 uur