Spijsvertering: de functie van de mond

Het op de juiste manier verteren van voedsel is zeer belangrijk. Voeding geeft je energie, de ingrediënten om te groeien of om te herstellen. Daarnaast zorgt het ervoor dat je minder vatbaar bent voor ziekteverwekkers.

Bij het spijsverteringsproces heeft de mond een zeer belangrijke functie. De spijsvertering begint immers bij het kauwen. Door te kauwen, zorg je ervoor dat je eten beter verteerd kan worden. Vanuit je speeksel worden enzymen aan het eten toegevoegd. Dit alles gebeurt zodat je voedingsstoffen beter kunt opnemen.

Periodiek mondonderzoek: waarom belangrijk?
Zoals net beschreven, is de mond dus de eerste schakel in dit spijsverteringsproces. Om deze ketting van processen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is de gezondheid van de mond een belangrijk onderdeel.

Als je immers door een slechte mondgezondheid niet voldoende kan eten, krijg je niet voldoende voedingsstoffen binnen. Dit heeft een nadelig effect op je lichaam. Periodiek een mondonderzoek laten uitvoeren, is dan ook erg van belang. Tijdens dit onderzoek controleren we of je mond op de juiste manier functioneert.

Waaruit bestaat een periodiek mondonderzoek?

Om te controleren of je mond op de juiste manier functioneert, kijken we naar de aanwezigheid van tandbederf, de functionaliteit van eventuele vullingen en de conditie van het tandvlees.

De aanwezigheid van tandbederf

Als eerste kijken we naar de aanwezigheid van tandbederf, ook wel ‘gaatjes’ genoemd. Een gaatje kan tot pijn of verlies van je tand of kies leiden. En dat heeft dan weer een verminderd kauwvermogen tot gevolg. Als we gaatjes constateren, bieden we een passende behandeling om dit probleem te verhelpen. 

De functionaliteit van vullingen

Daarnaast beoordelen we eerder geplaatste vullingen op functionaliteit en bescherming van de tand of kies. Bovendien controleren we of de aanwezige kronen en bruggen nog in goede conditie zijn en we beoordelen uitneembare voorzieningen, zoals frame- en volledige gebitsprotheses op kwaliteit en gebruik. Als het nodig is, ondernemen we gepaste actie.

De conditie van het tandvlees

Het laatste onderdeel van een periodiek mondonderzoek, is het controleren van de conditie van het tandvlees. Het tandvlees biedt, samen met je kaakbot, bescherming en houvast voor je tanden en kiezen. Voor de gezondheid van je mond, is gezond tandvlees dus essentieel. Helaas is dit niet altijd het geval. Tandvlees kan bijvoorbeeld ontsteken. Los van de effecten op de algemene gezondheid, kan ontstoken tandvlees een nadelig effect hebben op het kauwvermogen. Daarnaast leidt een ontsteking van het tandvlees in sommige gevallen zelfs tot het verlies van tanden of kiezen. Bij een preventief mondonderzoek controleren wij daarom de conditie van het tandvlees en zo nodig, bieden we een passende behandeling.

Periodiek mondonderzoek bij Glimlach! Tandzorg

Hoe vaak het mondonderzoek plaatsvindt verschilt per persoon. Hoe vaak het verstandig is om je mond te laten controleren, dat is afhankelijk van de conditie van je tanden, kiezen, vullingen, tandvlees en andere weefsels. Om een indicatie te geven: je kunt ervan uitgaan dat het controleren van het gebit bij kinderen tweemaal per jaar plaatsvindt. Bij volwassenen is deze controle tweemaal of eenmaal per jaar wenselijk. Jouw behandelaar zal de opties met je bespreken.
Maak gebruik van deze link om je aan te melden bij Glimlach! Tandzorg en je eerste mondonderzoek in te plannen.