Gegevens

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan Glimlach! Tandzorg en Glimlach! Paro worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Deze wijziging kunt u per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.

Bij veranderingen in uw gezondheid en/of medicatie, dan vernemen wij dat graag zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Afspraken nakomen

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw behandeling, vinden wij het prettig dat u op tijd bent. Wanneer u te laat komt voor een afspraak kan het zijn dat de behandeling niet in het geheel uitgevoerd kan worden of zelfs volledig geannuleerd moet worden.

Wilt u uw afspraak annuleren dan verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Wij zijn telefonisch bereikbaar binnen onze openingsuren. Wanneer u uw afspraak per email wilt annuleren, verzoeken wij u dit 48 uur voor uw geplande afspraak te mailen.

Een afspraak vergeten kan gebeuren, daarom zullen wij de eerste vergeten of te laat afgemelde afspraak geen kosten in rekening brengen. Echter, is deze afspraak 30 minuten of langer, dan zullen we € 1,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.

Bij het niet nakomen van afspraken brengen wij de volgende kosten in rekening:

  • Bij een 2de en 3de keer niet nagekomen afspraak zullen we € 2,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.
  • Bij een 4de en 5de keer niet nagekomen afspraak zullen we € 3,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.

Als er een nota volgt uit een niet nagekomen afspraak zullen alle verdere afspraken uit de agenda gehaald worden. De nota dient per PIN of overschrijving (NL87ABNA0248262831 t.n.v. Glimlach! Tandzorg) voldaan te worden voordat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Voor het maken van een nieuwe afspraak dient u zelf contact op te nemen met Glimlach! Tandzorg.

Afspraak herinnering

Als extra service stuurt Glimlach! Tandzorg u via SMS of e-mail een afspraakherinnering.
Het niet ontvangen van een herinnering betekend niet dat de afspraak niet doorgaat. U kunt geen rechten ontlenen aan het wel of niet ontvangen van een herinnering.

Roken, huisdieren en mobiele telefoons

Het is niet toegestaan om te roken in en bij de praktijk. Ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan (uitgezonderd hulphonden). Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren in de wachtkamer en behandelkamers van Glimlach! Tandzorg.

Diefstal, vernieling en agressie

Bij diefstal, vernieling, seksuele intimidatie en verbale- of non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag ten allen tijden een melding maken bij de politie.

Aansprakelijkheid

Waak over uw eigendommen. Glimlach! Tandzorg en Glimlach! Paro is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Foto’s, film of geluidsopnames

Wilt u een foto, film of geluidsopname van de behandeling, medewerker(s) of patiënten? Dit is alleen toegestaan als u toestemming krijgt van de betrokkenen. Wij vragen u de privacy van patiënten en medewerkers te respecteren op social media.

Klachtenregeling

Hoewel wij bij Glimlach! Tandzorg en Glimlach! Paro er alles aan doen om de behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen, kan het zijn dat u dit anders ervaart.

Als u ontevreden bent over de werkwijze, behandeling of de uiteindelijke rekening dan kunt u uw klacht bij ons kenbaar maken. Mochten wij er niet samen uit komen dan staat het u vrij om uw klacht bij het Tandheelkundig Informatie Punt van de beroepsorganisatie KNMT te melden.

Tot slot

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken!