Wanneer is een vulling nodig?

Bij een periodieke controle kan blijken dat er tandbederf, ofwel een ‘gaatje’, aanwezig is in je mond. Daarnaast kan het zo zijn dat een stukje van je tand of kies afgebroken is, of dat er een oude, versleten vulling in de mond aanwezig is. Dit zijn allemaal aanleidingen om een (nieuwe) vulling te maken.

Wat is het doel van een vulling?

Het doel van het plaatsen van een vulling, is het behouden of herstellen van de kauwfunctie van het gebit. Een vulling kan daarnaast voor verbetering zorgen op esthetisch vlak.

Wat is de precieze functie van een vulling?

Een vulling maken we dus als er sprake is van tandbederf. Tandbederf ontstaat als bacteriën in de mond de kans krijgen het glazuur van de tanden en kiezen op te lossen. Dit voorkomen we liever. Als er echter toch een gaatje is ontstaan, kan het maken van een vulling voorkomen dat het gaatje pijnklachten geeft.

Hoe gaat het maken van een vulling in zijn werk?

Bij het maken van een vulling, is het in eerste instantie van belang dat het tandglazuur van de betreffende tand goed schoon is. Tandglazuur is het sterkste materiaal dat een mens van nature in zijn lichaam heeft. Om dit sterke materiaal schoon te kunnen maken, maken we gebruik van een boortje bekleed met diamant splinters. 

Als de tand of kies is schoongemaakt, plaatsen we er een bandje om. Dit bandje, ofwel de ‘bakvorm’, zorgt ervoor dat de vulling een natuurlijke vorm krijgt. We brengen hierbij een lijmlaagje aan, dat ervoor zorgt dat het vulmateriaal hecht aan het tandmateriaal. Vervolgens vullen we het schoongemaakte gaatje met vulmateriaal, harden we hem uit en verwijderen we het bandje.

Uitharden: hoe werkt dat?
Het uitharden gebeurt met een polymerisatie lamp. Deze lamp geeft een hoge intensiteit blauw licht en geen warmte. Dit blauwe licht zorgt ervoor dat het vulmateriaal hard wordt. Hierdoor kan de vulling direct na plaatsen gepolijst en gebruikt worden.

Van welke materiaal worden vullingen gemaakt?

In het verleden werden vullingen gemaakt van amalgaam. Dit was een legering van verschillende metalen. Lange tijd was dit het aangewezen materiaal voor het maken van een vulling. Dit vulmateriaal deed wat het moest doen; het herstelde de functie van het gebitselement. Een nadeel was echter dat dit type vulmateriaal niet het beste resultaat opleverde op het vlak van het uiterlijk van een vulling.

Composiet: onopvallend materiaal
Tegenwoordig worden vullingen daarom gemaakt van composiet. Dit is een tandkleurig materiaal, waardoor de vulling niet tot nauwelijks opvalt. Zo hebben we vulmateriaal beschikbaar voor alle tinten die een tand of kies kan hebben. Bovendien heeft composiet de eigenschap dat het de tint van het gebitselement gedeeltelijk overneemt.