Periodiek mondonderzoek

Om de gezondheid van je mond in de gaten te laten houden, kun je periodiek een mondonderzoek laten doen. Tijdens dit onderzoek houden wij altijd in ons achterhoofd dat de mond een spiegel is van de algemene gezondheid. We kijken daarom grondig naar de tanden, maar ook naar de omliggende weefsels, zoals het tandvlees en het kaakbot worden onder de loep genomen

Wanneer naar de mondhygiënist?

Een van de onderdelen van het periodiek mondonderzoek is dus het beoordelen van het tandvlees. Dit doen we aan de hand van een tandvleesscore, ook wel PPS-score genoemd. Aan de hand van deze score adviseren wij mogelijk een bezoek te brengen aan de mondhygiënist of (paro) preventie assistent.

Wat doet een mondhygiënist precies?

Een mondhygiënist, ofwel mondzorgkundige, is een paramedicus die zich voornamelijk richt op preventie en mondverzorging. Daarnaast voert een mondhygiënist tandvleesbehandelingen uit. De minder complexe tandvleesbehandelingen worden door de (paro) preventie assistent uitgevoerd. De hoogte van de PPS-score bepaalt naar welke professional we je verwijzen. Zowel bij een mondhygiënist als bij een (paro) preventie assistent, kun je rekenen op preventie, mondverzorging en een tandvleesbehandeling op maat.

Preventievoorlichting: kennis
Preventievoorlichting heeft als doel het voorkomen van tandvleesproblemen (gingivitis, parodontitis), gaatjes (cariës), tanderosie en een slechte adem (halitose).
De mondhygiënist of (paro) preventie assistent geeft informatie om te zorgen dat je de nodige kennis hebt en je bovenstaande problemen kunt voorkomen.

Mondverzorging: kunde
De kunde mag bij deze voorlichting uiteraard ook niet ontbreken. Een zeer belangrijk onderdeel is daarom ‘de mondverzorging’. Een uitstekende mondverzorging is essentieel voor het verkrijgen en het behouden van een gezonde mond.

Tandplaque verwijderen

Om gaatjes, tandvleesproblemen en een slechte adem te voorkomen, geeft de mondhygiënist of (paro) preventie assistent tips en tricks om de mond dagelijks zo plaquevrij mogelijk te maken. De aanwezigheid van tandplaque is namelijk één van de meest voorkomende oorzaken van bovenstaande gebitsproblemen.

Hoe de mond optimaal plaquevrij gemaakt kan worden, maken we duidelijk door middel van een instructie. De mondhygiënist of (paro) preventie assistent geeft daarnaast advies op maat. Dit advies, in combinatie met het op de geïnstrueerde manier gebruiken van de voorgeschreven middelen en materialen, zorgt er hopelijk voor dat je het gewenste resultaat bereikt.

Voedingsadvies

Indien nodig bespreekt de mondhygiënist of (paro) preventie assistent nog andere factoren die invloed hebben op je mondgezondheid, zoals voeding. Sommige voedingsstoffen, zoals suikers, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van gaatjes en tanderosie. Uiteraard geven we in de meeste gevallen ook een oplossing of tip voor andere veelvoorkomende ongemakken. Denk hierbij aan een droge mond door medicijngebruik of aften (zweertjes) in de mond.

Tandvleesbehandeling

Naast preventieve voorlichting en instructie rondom mondverzorging, voert de mondhygiënist of (paro) preventie assistent ook tandvleesbehandelingen uit.
De gezondheid van het tandvlees beoordelen we aan de hand van de eerder genoemde PPS-score. Als er sprake is van een PPS-score 1 zal de behandeling minder uitgebreid zijn dan bij een PPS-score 3.

Behandeling bij gingivitis

Bij de aanwezigheid van oppervlakkige tandvleesontsteking is er sprake van ‘gingivitis’. Dit is te herkennen aan bloedend en gevoelig tandvlees bij aanraking of poetsen. In dit geval voert de preventie assistent de behandeling uit. Indien het bloedende en gevoelige tandvlees daarnaast gezwollen is en mogelijk al in lichte mate uitgebreid is naar het kaakbot, dan voert de paro assistent de behandeling uit.

In de meeste gevallen lukt het om de tandvleesontsteking te verhelpen. De (paro)-preventie assistent spreek vervolgens een passende nazorgtermijn af om dit resultaat te behouden.

Behandeling bij parodontitis

De mondhygiënist komt in beeld als er sprake is van de (ver-)gevorderde tandvleesontsteking ‘parodontitis’. Bij de aanwezigheid van parodontitis is de tandvleesontsteking uitgebreid naar het kaakbot, waardoor er verlies van kaakbot is opgetreden. Verlies van kaakbot vergroot de kans op verlies van tanden en kiezen.
Parodontitis gaat gepaard met en wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. De behandeling van parodontitis is daardoor erg complex [lees meer hierover op de pagina ‘parodontologie’]. In veel gevallen voert een mondhygiënist deze behandeling daarom samen met een tandarts-parodontoloog uit. De behandeling is gericht op het bereiken van gezond tandvlees en daarmee het behoud van tanden en kiezen.

Tandvleesbehandeling bij Glimlach! Tandzorg

De mate van aanwezigheid van gingivitis of parodontitis en de hoeveelheid tandsteen, bepaalt hoe het behandelvoorstel eruit komt te zien. Het behandelvoorstel bespreken we altijd voorafgaand aan de behandeling met je.

Onze mondhygiënisten en (paro) preventie assistenten zijn allen aangesloten bij het kwaliteitsregister. Hiermee kunnen wij verzekeren dat zij bij- en nascholing volgen en beschikken over de meest recente kennis en vaardigheden.

Maak gebruik van onderstaande knop om je in te schrijven bij Glimlach! Tandzorg en je eerste mondonderzoek in te plannen. Ook ben je direct op de hoogte van jouw tandvleescijfer.