Onze samenwerkingen

Wij werken samen met een aantal tandtechniekers: Tandprothetische Praktijk Gildenburg, Excent Tandtechniek, Goedegebuure Tandtechniek, Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium en Orthotec. Allen hebben eigen prijzenlijsten welke ook jaarlijks wijzigen.

Onze verwachtingen van u

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren (telefonisch) en 48 uur (per email), binnen onze werktijden, door te geven.

Wij hanteren de volgende tarieven:

Eerste keer een afspraak niet nakomen

Een keer een afspraak vergeten kan gebeuren. Daarom zullen wij, uit coulance, de eerste keer niet in rekening brengen. Echter, is deze afspraak 30 minuten of langer, zijn wij genoodzaakt € 1,- per geplande behandelminuut in rekening brengen.

Tweede en derde keer afspraak niet nakomen

Bij een tweede en derde keer een gemaakt afspraak niet nagekomen zullen we € 2,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.

Vierde en vijfde keer afspraak niet nakomen

Bij een vierde en vijfde keer een gemaakte afspraak niet nakomen zullen we € 3,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.

Zesde keer een afspraak niet nakomen

Als u zes keer een gemaakte afspraak niet nakomt zal u op zoek moeten gaan naar een andere tandartspraktijk.

Als er een nota volgt uit een niet nagekomen afspraak zullen alle verdere afspraken uit de agenda gehaald worden. De nota dient per PIN of overschrijving voldaan te worden voordat er vervolg afspraken gemaakt kunnen worden. Voor het maken van een nieuwe afspraak dient u zelf contact op te nemen met Glimlach! Tandzorg.