Huisregels

Gegevens

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan Glimlach! Tandzorg worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Deze wijziging kunt u per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.
U wordt verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven.

 

Afspraken

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren, binnen onze werktijden, door te geven.

Een keer een afspraak vergeten kan gebeuren, daarom zullen wij, uit coulance, de eerste keer afwezig of te laat afmelden geen kosten in rekening brengen. Echter, is deze afspraak 30 minuten of langer, dan zullen we € 1,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.

Per 1 september 2018 hanteren wij de volgende tarieven:

  • Bij een 2de en 3de keer niet nagekomen afspraak zullen we € 2,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.
  • Bij een 4de en 5de  keer niet nagekomen afspraak zullen we € 3,- per gereserveerde minuut in rekening brengen.

 

Als er een nota volgt uit een niet nagekomen afspraak zullen alle verdere afspraken uit de agenda gehaald worden. De nota dient per PIN of overschrijving voldaan te worden voordat er vervolg afspraken gemaakt kunnen worden. Voor het maken van een nieuwe afspraak dient u zelf contact op te nemen met Glimlach! Tandzorg.

 

Afspraak herinnering
Als extra service stuurt Glimlach! Tandzorg u via SMS of e-mail een afspraakherinnering.
Het niet ontvangen van een herinnering betekend niet dat de afspraak niet doorgaat. U kunt geen rechten ontlenen aan het wel of niet ontvangen van een herinnering.

 

Roken, huisdieren en mobiele telefoons
Het is niet toegestaan om te roken in en bij de praktijk. Ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan (uitgezonderd hulphonden). Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren in de wachtkamer en behandelkamers van Glimlach! Tandzorg.

 

Diefstal, vernieling en agressie
Bij diefstal, vernieling, en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag ten allen tijden een melding maken bij de politie.

 

Aansprakelijkheid
Waak over uw eigendommen. Glimlach! Tandzorg is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

 

Tot slot
We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken!